Hva er god kommunikasjon

Paro lener seg på operaen

God kommunikasjon er evnen til å utveksle informasjon, tanker, ideer og følelser på en effektiv, tydelig og forståelig måte.

Det innebærer at budskapet ditt blir korrekt tolket av mottakeren, og at du forstår hva andre forsøker å formidle. Man kan egentlig ikke styre hvordan andre mottar ditt budskap, men det er en god del du kan gjøre for å tilrettelegge for det.

Her er noen viktige aspekter som bidrar til god kommunikasjon:

1. Tydelighet:

En tydelig melding er nøkkelen til god kommunikasjon. Unngå vage uttrykk, tvetydigheter og unødvendig kompleksitet. Bruk klare og enkle setninger.


2. Lytting:

God kommunikasjon involverer ikke bare å snakke, men også å lytte oppmerksomt til den andre personen. Vis interesse for det de sier, og unngå å avbryte.


3. Tilpasning:

Tilpass kommunikasjonen din til mottakeren. Bruk et språk og en stil som er forståelig og passende for den spesifikke situasjonen og personen du snakker med.


4. Kropps- og ansiktsuttrykk:

Ikke-verbal kommunikasjon, inkludert kroppsspråk og ansiktsuttrykk, spiller en viktig rolle i å formidle følelser og intensjoner. Vær oppmerksom på dine egne og andres non-verbale signaler.


5. Empati:

Vis empati ved å forstå og vise respekt for andres synspunkter og følelser, selv om du ikke er enig. Dette bidrar til å bygge tillit og bedre forståelse.


6. Konkret og spesifikk:

Når du kommuniserer, prøv å være så konkret og spesifikk som mulig. Gi eksempler og fakta for å støtte dine påstander.


7. Unngå misforståelser:

Klarhet og presisjon er nøkkelen til å unngå misforståelser. Oppfordre til spørsmål og tilbakemeldinger for å forsikre deg om at meldingen din er forstått riktig.


8. Respekt:

Behandle andre med respekt og høflighet, uavhengig av deres bakgrunn eller synspunkter.


9. Tilbakemelding:

Vær åpen for tilbakemeldinger fra andre og søk aktivt etter muligheter for forbedring.

God kommunikasjon er avgjørende i både personlige forhold og i arbeidslivet. Den bidrar til å bygge sterke relasjoner, løse konflikter, ta informerte beslutninger og oppnå mål.


Ønsker du veiledning på din muntlige kommunikasjon? 

Book en gratis samtale med meg her

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!