Om Stemmeprakt

Stemmeprakt har som mål å avsløre myten om at god kommunikasjon og stemmebruk er for de spesielle. Dette gjøres gjennom kunnskapsbygging og kompetanseheving. Du får enkle verktøy som gir stor handlekraft i hverdagen. Det skal føles bra å kommunisere!

 

Alle kommuniserer. Stemmen og kroppsspråket står sentralt og aller viktigst er det at disse harmonerer med det budskapet vi ønsker å gi. I dagens samfunn har det blitt enda mer fokus på viktigheten av å gjøre seg forstått og ha gode kommunikasjonsferdigheter, både i arbeidslivet og i det private rom. God kommunikasjon på arbeidsplassen kan føre til høyere effektivitet, større trivsel og smidigere samarbeid.

 

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med oss!

Paro 1

For å sikre best mulig kommunikasjon må man være bevisst hva man sier og at det er samsvar mellom ord, stemme og kroppsspråk.

Dette er en ferdighet som alltid kan videreutvikles uansett hvilke ferdigheter man besitter i dag.

 

Stemmeprakt coacher, kurser og foreleser i å videreutvikle sin formidlingsevne. Det kan være problemstillinger som for eksempel:

  • Hvordan bruke stemmen mer hensiktsmessig i en tale
  • Hvordan kommunisere bedre med mine ansatte/kolleger
  • Hvordan unngå å bli sliten i stemmen når man må snakke lenge
  • Hvordan bli kjent med stemmen og dens uttrykksmuligheter
  • Hvordan tørre å ta ordet i forsamlinger
  • Hvordan synge friere
  • Hvordan tørre å være synlig
Paro 2

Paro N. Lyngmo

Paro N. Lyngmo er daglig leder i Stemmeprakt AS, gründer av formidlingskonseptet "Få det sagt" og pusteekspert. Med mange års utdannelse, erfaring, feiling og suksess i ryggsekken, er hun en kreativ pedagog som drar sammen kunnskap og erfaring fra flere felt. 

Hun har blant annet utdannelse innen psykologi, ledelse, veiledning, musikk sang og helse, og bruker alle disse elementene inn i sitt daglig virke.

Selv om hun innen musikken opprinnelig er utdannet klassisk sanger, har hun bred erfaring fra undervisning og opptredener innen både pop, viser og musikal.

Paro brenner for å gjøre deg til en trygg og tillitsvekkende formidler. Målet er at du synes det er fint å bruke stemmen både for deg selv og foran andre.

Vi har kontorer i Storgata 30, 2.etg i Bodø, men reiser dit vi trengs.

Stemmeprakt AS eies og drives av Paro N. Lyngmo