Stemmens kraft i formidling

Hvor mye tid bruker du på å forberede og forbedre stemmen din?

Det er mange som bruker overraskende lite tid på forberedelser av stemmen, til tross for at det kanskje er den ene tingen vi ikke klarer oss spesielt godt uten når vi skal presentere. Ganske sprøtt når man tenker over det, ikke sant?!

Jeg har mange ganger lurt på om det er fordi vi ikke helt anerkjenner stemmens betydning ved formidling, at vi ikke prioriterer den.

Stemmen er jo en skikkelig sladrehank - på godt og vondt - så det er viktig at du har kontroll og kontakt med den og med det som ligger bak.


Stemmen er selve premisset for muntlig formidling og er et kraftig verktøy som formidlere kan bruke for å påvirke, engasjere og overføre budskap til publikum. 

Her er noen av de viktige aspektene ved stemmens betydning:

1. Den uttrykker følelser og intensjoner.

Tenk gjennom hvordan melodien, tonehøyde, tempo, rytme og variasjon i stemmen uttrykker ulike følelser som entusiasme, overbevisning, alvor eller empati. Stemmens kvalitet og klang påvirker oss også. En (u)behagelig stemme fargelegger den generelle opplevelsen og hvordan vi hører budskapet. 


2. Stemmen trengs for tydelig muntlig kommunikasjon.

En stemme med god artikulasjon (uttale), riktig bruk av pauser og betoning (hvor du legger trykket), gjør det lettere for publikum å følge med og å forstå budskapet. 


3. Engasjement og oppmerksomhet.

En engasjerende stemme kan fange oppmerksomheten til publikum og opprettholde interesse gjennom hele presentasjonen. Variasjon i tone og tempo, spenning og innlevelse, kan bidra til å holde publikummet ditt engasjerte og fokuserte.


4. Stemmen spiller en viktig rolle i å etablere autoritet og troverdighet.

En balansert og selvsikker stemme utstråler tillit og overbevisning, og kan hjelpe deg å bli oppfattet som troverdig og kompetent. En formidler med en klar og klangfull stemme har ofte større innflytelse på publikum.


5. Klarhet og effektivitet.

En stemme som stemmer, gjør budskapet lettere å ta inn. Med kontroll på, og kontakt med, stemmen, kan du forbedre klarheten og effektiviteten i formidlingen. En tydelig og engasjerende stemme gjør det også lettere for publikum å huske og internalisere informasjonen.


6. Emosjonell appell

Stemmen fortelle om din tilstand og den kan uttrykke følelser. Dette er med på å skape en emosjonell forbindelse med publikum. Justering av melodi og rytme, kan skape bedre kontakt med publikums følelser, enten det er for å inspirere, bevege, oppmuntre eller motivere.


Stemmen er rett og slett helt nødvendig for å være en effektiv formidler. 

Derfor er det viktig å utvikle og øve på stemmebruk, taleteknikk og stemmekontroll. Har du en strategi for det?


I dette innlegget har jeg skrevet om hva som er viktig, men ikke så mye om hvordan. 

Vil du lære mer om hvordan du skal gå frem for å utvikle deg som muntlig formidler?

Bli med på inspirasjonsdag for formidlere


Beste hilsen fra Paro

Paro i blå genser, ser opp og smiler lurt

PS. Vil du trene stemmen din, anbefaler jeg fonasjonsrør. Klikk her for mer informasjon

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!