Inspirerende presentasjon på 1-2-3 (4)

Har du lyst å lage en 20 -minutters inspirerende presentasjon - uten visuelle eller auditive hjelpemidler. Denne strukturen kan hjelpe deg å organisere tankene og tidsbruken. 

1.Start med et smell - Introduksjon (ca. 2-3 minutter): 

Fang oppmerksomheten til publikum med en interessant historie, et spørsmål eller et sitat som relaterer seg til emnet. Bruk dette til å sette scenen slik at publikum har et innblikk i hva som er temaet eller problemstillingen som vil bli diskutert i løpet av presentasjonen. På den måten klargjør du formålet med innlegget og hva publikum kan forvente å lære eller få med seg, uten å måtte gå i "tusen takk for at jeg fikk komme i dag, presentasjon av CV og her er innhold-fella". 

Øv inn denne delen så du kan den på rams, opp-ned, bak-frem... Ja, du skjønner :)


2. 3 hovedpunkter - oppbygging av hovedinnholdet (ca. 14-15 minutter):
Del opp presentasjonen i 3 hoveddeler eller poeng som støtter opp under det sentrale budskapet. Bruk historier, eksempler eller analogier for å illustrere hvert poeng tydelig. Se gjerne for deg 3 bilder eller scenarioer som er knyttet til punktene slik at du kan beskrive bildene du ser for deg i stedet for å memorere innholdet. Da er det lettere for deg å fortelle fritt og du maler bilder i publikums hoder. 


3. Dybde og detaljer (ca. 2-3 minutter per hovedpunkt):
Gå inn i detaljer og utfyllende informasjon for hvert hovedpunkt uten å bli for teknisk eller omfattende. Knytt gjerne informasjonen til personlige erfaringer eller relevante eksempler som kan gjøre det mer engasjerende og lettfattelig. Tør å dele raust av dine erafringer og perspektiver. Publikum elsker å få bli kjent med deg.


4. Avslutt med et "Boom" - oppsummering og avslutning (ca. 2-3 minutter):
Oppsummer de viktigste punktene eller lærepunktene fra presentasjonen kort og konsist. Avslutt med en sterk sluttanmerkning som fanger opp essensen av presentasjonen. Sørg for å være så tydelig i avslutningen at det eneste du trenger å gjøre er å være stille og vente på publikums applaus. 


Lykke til med ditt inspirerende foredrag!

Beste hilsen fra Paro

Bilde av Paro som står med rosa blazer, blå dongeri og hvite joggesko. Hun står midt i gata og ser opp på skrå mot himmelen.

PS. Ønsker du tips til å "Bli en mester på scena"? 

Her finner du gratis introkurs


0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!